Resum de la jornada I, Ciutat Orgànica: Participació ciutadana.

El 15 de desembre de 2014 es va celebrar la primera de les jornades del cicle CIUTAT ORGÀNICA, Reflexions per a una nova estratègia urbana a Ontinyent, la qual va abordar el tema monogràfic Participació ciutadana. L'objectiu de la jornada era encetar la reflexió al voltant de la necessitat de la participació de tots els agents implicats a qualsevol procés d'intervenció urbanística, esdevenint els ciutadans protagonistes necessaris de la planificació i gestió urbanes.Per tal d'enriquir el debat i formar el sentit crític dels assistents amb experiències i coneixements sobre la participació als processos urbans, a la primera part de la jornada es van oferir dues ponències de caràcter multidisciplinar, a càrrec dels sociòlegs MonoDestudio i els arquitectes Paisaje Transversal.

Primerament, Jordi Quiñonero i Gema Jover, de MonoDestudio, ens van parlar sobre La Ciutat social. Participació a l'àmbit urbà i els objectius dels processos participatius, entenent La ciutat social com les tres escales que existeixen entre les persones i les ciutats què les habiten. Així, podem distingir tres graus d'actuació:

- Que les persones facin ciutat: la ciutat que no sols té en compte els criteris tècnics -fins ara els únics vàlids per a l'administració-, amb la conseqüència d'allunyar al ciutadà de la planificació urbanística. Els habitants han de contribuir al disseny, la construcció i la transformació del seu entorn.

- Que les persones habiten la ciutat, fent d'aquesta un espai d'encontre, una ciutat a escala humana o veïnal, i dotant-la de contingut.

- Que les persones s'apropien de la ciutat.

Ciutat Social / MONODESTUDIO
En conclusió, a la ciutat social, la gestió ha de ser compartida entre polítics, habitants i tècnics, en un triangle què implique no sols la presa de decisions en el disseny de la ciutat, sinó també en la seua gestió posterior. La intervenció completa de MonoDestudio pot veure's al següent vídeo:La segona ponència, anomenada Regenerar la ciudad. Revolución urbana 4.0, va estar a càrrec de l'arquitecte Iñaki Romero, de l'oficina d'innovació urbana Paisaje Transversal. Des d'un enfocament trans-disciplinar, van ser presentats diferents processos de transformació i anàlisi urbans des de la participació, l'ecologia, les eines digitals i la creativitat, adaptant-se en cada cas a la realitat local. Informació ampliada sobre el que l'equip entén per Regeneració Urbana, pot trobar-se al següent enllaç: Revolución urbana 4.0

Per a la descàrrega del pdf de "Revolución urbana 4.0" cliqueu ací / PAISAJE TRANSVERSAL

I. Romero va explicar que qualsevol nou model de ciutat ha de passar necessàriament per la intel·ligència ciutadana i col·lectiva, la trans-disciplinareitat, la implicació ciutadana per generar una responsabilitat compartida i la transparència als processos, aprofitant els avantatges de les eines digitals i sota la base de l'ecologia de mitjans.
La intervenció completa de Paisaje Transversal pot vore's al següent vídeo:Tant dels exemples, com dels conceptes bàsics presentats, es van extraure una sèrie de conclusions preliminars:

- Els processos participatius són llargs i complexes. Si les persones necessiten temps per informar-se, reflexionar i aportar propostes, de forma col·lectiva encara en cal més. Però el temps, en compte d'entendre's com un aspecte negatiu, permet recolzar i consolidar les decisions del procés i fer-les més efectives i útils.

- Cal passar dels projectes a les actuacions urbanes, als processos.

- Tan important és el mateix procés, pel seu caràcter d'aprenentatge col·lectiu, com els seus resultats, els quals s'han d'implementar per a donar sentit al procés.

- La participació de tots els agents és fonamental, i la implicació dels polítics i tècnics municipals sol ser clau per a aconseguir que el procés arribe a bon terme. Els mateixos ciutadans, moltes vegades a través de les diferents associacions veïnals, venen mostrant la seua disposició a intervenir en aquests processos. Però és fonamental, per a la seua predisposició, que coneguen que realment el procés arribarà a un punt final.

- Allò important d'un procés no és tant la quantitat de gent que participa, sinó la qualitat de "la mostra", entesa aquesta com persones que realment aporten al procés. Per exemple, a les intervencions als barris històrics, on gran part de la seua població són persones d'avançada edat, és molt important comptar amb la participació de gent gran, un sector de la població moltes vegades exclosa en aquests processos.


També podeu veure els següents vídeos relacionats: 
Vídeo del debat amb el públic:Vídeo Resum taller Ciutat Orgànica: