Què és Ciutat Orgànica?

La proposta de celebració d'una sèrie de jornades d'informació, reflexió i debat al voltant del planejament i l'eficiència urbana d'Ontinyent, naix de la necessitat de posar en crisi les idees preconcebudes i assumides en torn a la configuració de les ciutats -i d'Ontinyent en particular-, com a base del plantejament urbanístic futur, així com d'un debat molt més ampli i obert, del que necessàriament participen l'Administració, tècnics de diferents vessants i ciutadania.

Les Jornades es plantegen amb un marcat caràcter de recollida d'experiències, eines de treball, coneixements i reflexions, per tal d'iniciar des de l'anàlisi del nostre voltant, l'estudi crític de propostes urbanístiques i de gestió per a Ontinyent. Totes les activitats de Ciutat Orgànica -ponències, tallers, taules redones, etc.- estan orientades tant a la formació dels professionals tècnics locals, com al desenvolupament de les inquietuds pel model urbà dels ciutadans d'Ontinyent. Aquests últims, esdevenint part fonamental en la construcció d'un veritable canvi d'estratègia urbana i territorial veritablement participatiu.

Així, la proposta té en compte aquest doble objectiu: professional i ciutadà. Ciutat Orgànica es divideix en dues jornades. La primera d'elles abordarà la reflexió sobre un dels punts claus per al nou urbanisme: la participació ciutadana i les propostes i experiències que s'inicien des dels moviments ciutadans per a finalitzar amb la construcció de la ciutat. La segona jornada tractarà altre punt clau: l'eficiència urbana, com criteri fonamental en el disseny de qualsevol model urbà de futur.

L'objectiu és plantejar tota una sèrie de qüestions encarades a reflexionar al voltant d'ordenar, planejar i gestionar la ciutat amb la consciència del caràcter limitat dels recursos, la revolució tecnològica, la reparació de la ciutat i el restabliment dels equilibris i entorns vitals, entre altres qüestions.

Donat que existeixen exemples construïts, així com investigacions i solucions tècniques disponibles, ens cal recollir informació útil i aprendre com aplicar-la al nostre entorn més proper.
 
Proporcionar un nou enfocament als tècnics i ciutadans derivarà en la capacitat d'avaluar els projectes i propostes, permetent prendre decisions conscients de la responsabilitat i les conseqüències que l'ordenació i les actuacions tenen sobre els habitants, l'entorn, els recursos i les generacions futures.

Es tracta d'encetar una nova cultura del planejament per donar resposta als reptes socials, econòmics i mediambientals.