Ponents

JOSÉ FARIÑA                                                                                                                                               Participa a CIUTAT ORGÀNICA amb la ponència Ciudad y territorio, retorno a la conciencia social, - 2 de març, 2015. I a la taula redona posterior.

José Fariña és Dr. Arquitecte i Llicenciat en Dret. Catedràtic d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Madrid. Expert en Disseny Urbà Sostenible de la Unió Europea i del Govern d'Espanya. A més de director de les revistes Urban i Cuadernos de Investigación Urbanística.

Autor d'un excel.lent blog que parla i reflexiona sobre urbanisme, territori, paisatge i sostenibilitat. Autor d'una important biblioteca publicada al llarg de més de 20 anys, amb nombrosos articles, llibres i col·laboracions, sobre la ciutat, el territori i l'urbanisme.

El BLOG de José  Fariña, acíMONODESTUDIO                                                                                          


Participa a CIUTAT ORGÀNICA amb la ponència La ciutat social: Participació a l'àmbit urbà - 15 de desembre, 2014.

Equip d'investigació social centrat en el treball a la ciutat, el territori i els seus ciutadans. Dissenya, desenvolupa i gestiona metodologies de planificació participativa, de gestió participativa d'espais socials, culturals, etc., també de planificació d'intervencions urbanes, entre altres. El seu objectiu és construir estratègies innovadores que milloren els serveis o en generen de nous, adaptats a les necessitats reals dels habitants.

Treballs a destacar:
- Procés participatiu per a la revitalització del centre històric de Castalla.
- Procés participatiu Plaza de Al-Azraq i del barri del Partidor a Alcoi.
- Procés participatiu Irimo per a la transformació d'un àrea industrial a Urretxu.

WEB de MONODestudio, acíPAISAJE TRANSVERSAL                                                                               .


Participa a CIUTAT ORGÀNICA amb la ponència Regenerar la ciudad. Revolución urbana 4.0 - 15 de desembre, 2014.

Paisaje Transversal és una OFICINA D'INNOVACIÓ URBANA que impulsa, coordina, dissenya i assessora processos innovadors de transformació i anàlisi urbans des de la participació, l'ecologia, les eines digitals i la creativitat, adaptant-se a la realitat local.
A més, funciona com a PLATAFORMA de pensament i recerca sobre la ciutat i el territori. El seu treball es basa en els següents quatre Principis: Trandisciplinareitat, implicació ciutadana, eines digitals i ecologia de mitjans.

Treballs a destacar:
- Desenvolupament de l'estratègia de participació ciutadana per a diferents propostes urbanes, com per exemple, el Pla General d'Ordenació Urbana de Vitoria-Gasteiz, regeneració integral participativa del barri Verge de Begoña a Madrid, Imagina un bulevar en Oviedo, etc.
- Participació en projectes europeus com Ciudades Adaptadas al Cambio Climático (Mi Ciudad AC2) o Rehabitat Zaragoza.
- Desenvolupament de protocols per a l'activació d'espais.
- Investigació i desenvolupament de diferents eines de participació.
- Organització, coordinació o participació a multitud d'encontres, tallers de participació, ponències, etc.

WEB de Paisaje Transversal, ací
BLOG de Paisaje Transversal, ací